Heshan Malinthaka (හේෂාන් මලින්තක) - Electronic Technology
Education Horana

Electronic Technology - Ordinary Level (O/L E Tech) NDT qualified school teacher with outstanding experience in teaching. Sinera - Horana Heshan Malinthaka (NDT University Of Moratuwa)

Janaka Udayanga (ජනක උදයංග) - A/L Chemistry
Education Horana

Advanced Level - Chemistry A graduated teacher with over 8 years of teaching experience. Open and group classes. English medium group classes. Sinera - Horana Janaka Udayanga (MSc, BSc - Chemistry SP)

Enoch Mahesh Silva - English Medium OL/AL Mathematics
Education Colombo 8

English Medium OL/AL Mathematics classes conducted by a graduate with over 10 years of teaching experience. Cambridge and Edexcel (A/L) Pure Mathematics Grade 6 - 11 (O/L) Mathematics English Medium

Saliya Kulathilaka - Swimming Coach
Sport Pannipitiya

An Austswim Teacher for Swimming and Water Safety, Austswim is a body accredited by department of Health and Aging Australia. At University of Sri Jayawardenepura Swimming Pool – Gangodawila, Wijerama Morning Schedule (Adults) Tuesday 6.45 am - 8.00 am Thursday 6.45 am - 8.00 am At Louvre College Swimming Pool – No. 170, Depanama, Pannipitiya Evening Schedule (Adults) Saturday 7.00 pm - 8.30 pm Sunday 7.00 pm - 8.30 pm Phone: 077-3614607 Viber: 077-3614607 Whatsapp: 077-3614607 Skype: saliyaku

Varuna
Education Hiyare

O/L Mathematics Sin/Eng Medium ( Local /Cambridge / Edexcel ) Government teacher Home visit

Saranath Dhananjaya Senapathi - Phelimm
Lifestyle Colombo 2

Saranath Dhananjaya Senapathi is a professional wedding and business attire designer for men. He is the Founder & Creative Director at Phelimm (https://phelimm.com), Products: - Suits - Wedding / Business / Casual - Tailored pants - Customized wardrobe solutions

Ananda - House Construction
Construction Colombo 10

All kind of construction services. අත්තිවාරම, බිත්ති නැංවීම, ස්ලැබ් දැමීම, කපරරුව, සියලුම මේසන් වැඩ ඇතුලු සියලු නිවාස ඉදිකිරීම් කටයුතු. කොළඹ සහ දිවයිනේ ඕනෑම ප්‍රදෙශයක සේවාව.

Yohan Shenusha (යොහාන් ෂෙනුශ) - Bus Services
Automotive Megodawewa

බස් රථ සේදීම ලයිනර් ගැසීම ඕනෑම ස්ථානයකට පැමින බස් රථ අලුත්වැඩියා කර දීම ඕනෑම වර්ගයක පොම්ප සර්විස් කිරීම ඇතුලු ඔබගේ ඕනෑම අවශ්‍යතාවයක් සදහා - ෂෙනූශ එක්ස්ප්‍රස්, යකල්ල, ගලෙන්බිදුනුවැව

Buddhika Sampath (බුද්ධික සම්පත්) - Combined Maths
Education Battaramulla

සංයුක්ත ගණිතය - සිද්ධාන්ත - ඉන්කා රාජගිරිය. රුහුනු විශ්වවිද්‍යාලයේ ගණිත උපාධිධාරී හා කොළඹ විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ පශ්චාත් උපාධිධාරී. කොළඹ විද්‍යාලයක ගණිත ගුරුවරයෙකි.

Madhawa (මාධව)
Miscellaneous Maharagama

Wiring, Plumbing, Water well cleaning & maintenance, CCTV installation and any kind of work. ළිං ඉසීම, සිලින්ඩර් බැස්සවීම, වයරින් කිරීම, ජල නල සේවා, CCTV සවිකිරීම ඇතුලු ඕනෑම කුළී වැඩක් සඳහා අමතන්න.

Pyramids
Arts Ja-Ela

Music band for weddings and special events. 5 members band with Guitar, Keyboards, Drum and Bass.

Isitha Fernando - Pyramids
Arts Ja-Ela

Music band for weddings and special events.

Sugath Liyanage (සුගත් ලියනගේ)
Education Hokandara

OL - Grade 10-11 - Commerce - English Medium - LIT Malabe / Sadhana Hokandara / SIGMA Kirulapone / SHAKTHI Bambalapitiya / OSIS Maharagama. සාමාන්‍ය පෙළ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය හා ගිණුම්කරණය - ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යය පංති - LIT මාළබේ / SADHANA හෝකන්දර / SIGMA කිරුළපන / SHAKTHI බම්බලපිටිය / OSIS මහරගම

Chinthaka Malith - Trioz
Arts Ja-Ela

We are dynamic young eight members, A Keyboardist, A Drummer, Percussionist, Saxophonist, 3 Guitarists & Vocalist. We play Country, Dance/Funk, Pop/Rock, Classic, Traditional for great live entertainment with Solo, Duos, Trios, Acoustic etc. We play songs that everybody loves and recognizes and we also take requests for any specific songs for your event.

Dhananja Thewarapperuma (ධනංජ තෙවරප්පෙරුම)
Education Matugama

එන්න එන්නම Physics ටික ටික අමාරු වෙනව නේද ..? අමාරු Physics ලේසියෙන් ගොඩයන්න.... එන්න.... සයවසක අඛන්ඩ විශ්වාසය සමඟ අත්වැල් බැඳගන්න.... Physics classes from university graduate with over 6 years of teaching experience. Around Mathugama area.

Desire - EVO Ferdinands
Arts Maharagama

Lead guitarist and Vocalist having a live band called "Desire" as well as i am conducting guitar classes. Currently we performe dances, weddings and all kind of functions.

Mahinda
Construction Homagama

A good, skilled, trustworthy and affordable person for masonry work.